Cena: od do

Do porównania

I Polityka Prywatności

Każdy odwiedzający Portal ZatorNoclegi.pl akceptuje postanowienia regulowane przez Politykę Prywatności.

II Dodawanie artykułów przez użytkowników

 1. Klikając odnośnik Dodaj nowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dodawania nowych treści oraz wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiału w serwisie ZatorNoclegi.pl
 2. Każdy obiekt musi posiadać dane kontaktowe, musi zostać opatrzony imieniem i nazwiskiem lub samymi inicjałami (np. Adam Kowalski, AK).
 3. Zabrania się wysyłania artykułów niezgodnych z polskim prawem, nawołujących do przemocy, zawierających treści wulgarne, erotyczne itp.
 4. Niedozwolone jest umieszczanie treści popierających którąś z organizacji sceny politycznej, będących reklamą produktów, usług lub innych serwisów internetowych.
 5. Dodając nowy obiekt użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi upoważniającymi go do publikacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Redakcja serwisu ZatorNoclegi.pl zastrzega sobie prawo do edycji przesyłanych materiałów, obróbki załączonych materiałów zdjęciowych oraz filmowych.
 7. Decyzja o opublikowaniu lub odrzuceniu nadesłanego obiektu należy do redakcji serwisu ZatorNoclegi.pl.
 8. Redakcja nie ma obowiązku publikowania wszystkich materiałów przesłanych poprzez formularz, nie musi również podawać przyczyn, z których nadesłane artykuły zostały odrzucone.
 9. Użytkownik klikając odnośnikDodaj obiekt akceptuje klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu publikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

III Komentarze / Opinie

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo komentować obiekty noclegowe. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi: wulgarnych, obraźliwych, o niskim poziomie merytorycznym, odbiegających od tematu, nieczytelnych, naruszających dobra osobiste, promujących produkty, firmy lub inne portale internetowe.
 2. Użytkownik decydujący się na publikację komentarza zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

IV Błędy i nadużycia

Użytkownik, który dostrzegł błąd lub nadużycie w Portalu ZatorNoclegi.pl, może ww. błąd lub nadużycie zgłosić poprzez zakładkę Zgłoś błąd / nadużycie„. Administracja zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Jednocześnie Administracja nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, bez względu czy zostało uznane za słuszne, czy nie.

V Zmiany w regulaminie

Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Portalu bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

aktualizacja 01-04-2017r.